Golfsektionens medlemmar

Kille kör gräsklippare på golfbana
Foto: Fredrik Persson

Inom Golfsektionen finns cirka 390 medlemsföretag verksamma inom golfbanor och golfanläggningar. Sedan förbundsstämman 2018 är golf en egen sektion.

Golfsektionens högsta beslutande organ är stämman som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av medlemmarna i sektionen via digitala val vartannat år. Stämman utser ledamöter i sektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning.
Stämman utser också förtroendevalda förhandlingsdelegater som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal.