Lantbrukets medlemmar

Foto: Fredrik Persson Traktor ute på fältet i solnedgång

Lantbrukssektionen har totalt cirka 2 800 medlemsföretag med omkring 13 000 anställda.

Sektionen omfattar lantbruk, maskinstationer, fjäderfäskötsel, fiskodlingar, bär- och grönsaksodlingar, hushållningssällskap, husdjursföreningar, djurparker och sällskapsdjursverksamheter. Sedan förbundsstämman 2018 ingår även trädgårdsodling i lantbrukssektionen. Trädgårdsodling omfattar bland annat växthusföretag, fruktodlingsföretag, plantskolor, svampodling samt växtservice.

Lantbrukssektionens högsta beslutande organ är stämman som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av respektive distrikt alt. grupp. Stämman utser styrelse för lantbrukssektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning. Sektionen är indelad i 9 geografiska distrikt och tre rikstäckande grupper; Träsgårdsodlingsgruppen, Maskinstationsgruppen och Fjäderfägruppen. Vartannat år hålls digitala val för att utse fullmäktige till Gröna arbetsgivares stämma.

Medlemmarna väljer förhandlingsdelegerade som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal.

De nio geografiska distrikten är:

 • Dala-Norrlands Lantarbetsgivare
 • Gotlands Lantarbetsgivare
 • Hallands Lantarbetsgivare
 • Skånes Lantarbetsgivare
 • Småland-Blekinge Lantarbetsgivare
 • Uppland-Södermanland Lantarbetsgivare
 • Västra Sveriges Lantarbetsgivare
 • Örebro-Västmanlands läns Lantarbetsgivare
 • Östergötlands Lantarbetsgivare

De tre rikstäckande grupperna är:

 • Fjäderfäskötsel
 • Maskinstationer
 • Trädgårdsodling