Trädgårdsanläggningssektionens medlemmar

Foto: Fredrik Persson Trädgårdsanläggare sopar löv i parken

Trädgårdsanläggningssektionen är sedan förbundsstämman 2018 en egen sektion. Sektionen omfattar omkring 220 företag.

Företag i sektionen verkar inom anläggning och/eller skötsel och underhåll av trädgårdar och andra mark och grönyteområden som slottsträdgårdar, kyrkogårdar, idrottsplatser och liknande.

Trädgårdsanläggningsektionens högsta beslutande organ är stämman som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av medlemmarna i sektionen via digitala val vartannat år. Stämman utser ledamöter i sektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning.

Stämman utser också förtroendevalda förhandlingsdelegater som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal.