Avtalsförhandlingar under en pandemi

Industrins avtalsförhandlingar återupptogs i oktober och parterna kom överens om ett normerande kollektivavtal. Coronapandemin har gjort att förutsättningarna i år varit annorlunda från tidigare avtalsrörelser. Hör Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd berätta om årets avtalsförhandlingar inom industrin.