Remissvar

Gröna arbetsgivare besvarar remisser från olika myndigheter och departement. Har du en remiss du vill att Gröna arbetsgivare ska besvara, skicka den till nedanstående så ser vi till att den kommer fram till rätt expert.

Gröna arbetsgivare besvarar remisser från olika myndigheter och departement. Vid eventuella frågor, kontakta kommunikationsavdelningen.