Förbundsstämma 2018

Onsdagen den 25 april, Näringslivets Hus, Stockholm

Omkring 140 personer från Gröna arbetsgivares olika sektioner och styrelser samlades under förmiddagen på Storgatan i Stockholm. Efter avslutade sektionsstämmor hölls förbundsstämma i Industrisalen. Dagordningen innehöll många punkter varav särskilt intressanta beslut som togs här presenteras kortfattat.

Jordbrukssektionen byter namn till Lantbrukssektionen, Trädgårdsodling går upp i Lantbrukssektionen och således blir Golf och Trädgårdsanläggning egna sektioner. Med andra ord går Gröna arbetsgivare från fyra till fem sektioner:

Lantbrukssektionen, Skogsbrukssektionen, Trädgårdsanläggningssektionen, Svensk Djursjukvård och Golfsektionen

Nya styrelser för respektive sektion hittar du här

Gröna arbetsgivare

Det största och roligaste beslut som klubbades igenom under Förbundsstämman var emellertid beslutet om att byta namn från Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet till Gröna arbetsgivare.

Ett arbete inleddes redan under hösten 2016 med syfte att se över Gröna arbetsgivares verksamhet, roll och framtid. Detta för att vi även fortsatt ska vara en relevant och attraktiv arbetsgivarorganisation för det gröna näringslivet tillika branschorganisation för djursjukvården. Och som ett resultat och en del i detta arbete ändrar vi nu alltså namn och visuell identitet. 

Nu väntar ett omfattande arbete med att inventera och ändra i allt från kontorsmaterial till profilprodukter och skyltar samt i alla Gröna arbetsgivares digitala kanaler. Inte minst webbplats och medlemstidning kommer att få ett nytt utseende. Detta arbete har påbörjats och färdigställs i samband med att vi gör namn och varumärkesändringen den 1 oktober 2018. Fram till den 1 oktober kommunicerar vi alltså fortsatt namnet SLA och nuvarande varumärke. 

Under perioden fram till den 1 oktober kommer givetvis fortlöpande information om processen utkomma, både här på webben och i nyhetsbrev. 

Förbundsstämman 2019 går av stapeln den 10 april. 

Nedan kan du ta del av ett axplock foton från årets Förbundsstämma.  
Fotograf: Sören Andersson, 2see

Anna Ek, Jobba Grönt

Foto: Sören Andersson

Deltagare, Industrisalen

Foto: Sören Andersson

Sektionsstämma, Svensk Djursjukvård

Foto: Sören Andersson

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker

Gröna kulor för att fira Gröna arbetsgivare!

Lena Andersson, SLA

Lena-Liisa Tengblad, vd SLA

Mats Sandgren, ordf. SLA och Maria Möller, vice vd och förhandlingschef

Sektionsstämma, Trädgård

Pernilla Lundqvist, Regelrådet

Peter Sandwall, Generaldirektör Försvarsmakten och Mikael Sjöberg, Generaldirektör Arbetsförmedlingen

Sebastian Olsson, Jobba Grönt

Presentation av nytt varumärke

Örjan Lenárd, SLA