Gröna arbetsgivares Stämma och Framtidsdag 2019

Onsdagen den 10 april, Näringslivets Hus, Stockholm