Gröna arbetsgivares Stämma

2020 års stämma går av stapeln den 23 april.

                                            Bildspel från 2019 års stämma. Alla foton: Sören Andersson, 2see
                                                      Vill du inte finnas med på bild? Maila info@grona.org 

Stämmodeltagare.

Lena Andersson, Gröna arbetsgivare

Stämmodeltagare.

Golfsektionen.

Skogssektionen.

Örjan Lenárd, Gröna arbetsgivare, Mats Sandgren, Ordf., Lena-Liista Tengblad, VD Gröna arbetsgivare.

Susanna Popova, moderator, Lena-Liisa Tengblad, VD Gröna arbetsgivare

Susanna Popova, moderator

Anna Siverstig

Markus Uvell

Anna Kinberg Batra

Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv