Program

Moderator Susanna Popova guidar oss igenom en spännande eftermiddag onsdagen den 10 april i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

De gröna arbetsgivarnas framtid

Att vara verksam i de gröna näringarna är att stå i frontlinjen för ett framtidsinriktat arbete. Hur ser framtiden för stad och land ut? Vad tycker medborgarna? Och hur leder man i ett samhälle där stora förväntningar och omvälvningar ligger framför oss?


Moderator Susanna Popova leder eftermiddagen med talare i dessa intressanta frågor, en dag där alla kan ställa frågor och bidra.

Dagen avslutas med gemensam middag på Operaterrassen.


Program

13.00 Välkomna

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

13.15-13.45 Levande landsbygd - vår politik
Jennie Nilsson, Landsbygdsminister

13.45-14.15 Stad och land - nästa stora samhällsfråga?
Marcus Uvell, Opinionsanalytiker, Nordic Public Affairs

14.15-14.45 Försvarsmaktens insatser vid sommarens skogsbränder
Urban Molin, Generalmajor, ställföreträdande insatschef, Försvarsmakten

14.45-15.15 Paus och fika

15.15-16.00 Att leda i tider av stora samhällsförändringar
Anna Kinberg Batra, rådgivare och föreläsare, fd. partiledare

16.00-16.45 Näringslivet och framtidens hållbara företagande 
Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv 

16.45 Avslutande ord
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

19:00 Stämmomiddag på Operaterrassen

* Med reservation för eventuella ändringar i programmet