Förbunds- och sektionsstämmor

Under förmiddagen hålls sektionsstämmor samt förbundsstämma. Till förmiddagen kallas Gröna arbetsgivares fullmäktige.

09.30 Registrering och kaffe

10.00-11.00 Sektionsstämmor

Lantbrukssektionen | Industrisalen
Skogssektionen | Wallenbergaren
Gröna arbetsgivare-Svensk Djursjukvård | Solen
Trädgårdsanläggningssektionen | Styrelserummet
Golfsektionen | Mars 

11.00-12.00 Gröna arbetsgivares Förbundsstämma | Industrisalen

Vilka vi är och vart vi är på väg - presentation av skrift om Gröna arbetsgivares väg framåt

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.15-16.45 De gröna arbetsgivarnas framtid | Industrisalen 

Kallelse med anmälningsinformation går ut till ledamöter i respektive sektion.