Styrelse och sektioner

Under Gröna arbetsgivares förbundsstämma och sektionsstämmor den 25 april 2018 valdes följande ledamöter till Gröna arbetsgivares styrelse samt sektioner:

 

Styrelsen

Mats Sandgren, (ordförande), Södra Skogsägarna ek för
Annika Bergman (vice Ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Kenneth Lundin, K. Lundin Invest AB
Pelle Sättare, Vasatorps Golfklubb
Elisabet Ellström, Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg KB
Roger Carlsson, Roger och Sörens Skogsentreprenad
Göran Brynell, Bryla Jordbruks AB
Johan Wiklund, Evidensia Djursjukvård AB

Skogssektionen

Mats Sandgren, (ordförande), Södra Skogsägarna ek för
Roger Carlsson, (vice Ordförande), Roger och Sörens Skogsentreprenad AB
Per Fenger-Krogh,
Stora Enso Skog AB
Lars Gabrielsson,
Sydved AB
Bernt Hermansson
, N.H. Skogsentreprenad AB
Mats Johansson, Södra Skogsägarna ek för
Sture Karlsson, Skogsägarna Mellanskog ek för
Jonas Lantz, J. Lantz Skogsvård AB
Håkan Nilsson, Skogsentreprenadsaktiebolaget Bröderna Nilsson
Mathias Westerlund, Holmen AB
Katarina Mowitz, Biometria ekonomiska förening 
Fredrik Klang, Sveaskog Förvaltnings AB
Gabriel Mörner, Gabriel Bengt Hubert Mörner

Lantbrukssektionen

Annika Bergman, (ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Göran Brynell, (vice Ordförande), Bryla Jordbruks AB
Teri-Lee Eriksson, Svegro AB
Åsa Karlsson, Boarps Gård AB
Thomas Nilsson, Nilssons Maskinstation i Gessie AB
Wiwi-Ann Persson, Blenta AB
Karolina Sahlström, Suntetorp Säteri AB
Stefan Svensson, Norrbys och Rosendals Gårdar AB
Jaan Tiits, Tiits Trädgård AB

Trädgårdsanläggningssektionen

Kenneth Lundin, (ordförande), Nicator
Egon Spade, (vice ordförande), AB Spades Trädgårdsanläggningar
Rolf Ahrling, 
Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB
Christian Fischer, Billdals Trädgårdsanläggning AB
David Målar, Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB
Daniel Linderståhl, Svensk Markservice AB

Golfsektionen

Pelle Sättare, (ordförande), Vasatorps Golfklubb
Anna Johansson, (vice ordförande), Gräppås Golfklubb
Christina Arinbjarnarson, Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie
Inger Bruce, Kungliga Drottningholms Golfklubb
Christian Jakobsson, Halmstad Golfklubb

Svensk Djursjukvård

Johan Wiklund, (ordförande), Evidensia Djursjukvård AB
Elisabet Ellström, (vice ordförande), Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg KB 
Marie Jury, Upplands Väsby Djursjukhus AB
Ulrika Rosander, Anicura Djursjukhuset i Jönköping AB
Mia Runnérus, Evidensia Smådjur AB
Erika Kalmér, Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB
Flemming Winberg, Evidensia Hästsjukhuset Stav