Våra fokusfrågor

Integration och kompetensförsörjning

Foto: Fredrik Persson Arbete i ladugården

Gröna arbetsgivare arbetar fokuserat med integration- och kompetensförsörjningsfrågor. Frågor som har ett nära samband när det gäller att säkra en framgångsrik fortsättning för det gröna näringslivet.

Att locka unga talanger och yrkesbytare är också viktigt. Sektorn behöver börja rekrytera utanför de invanda ramarna, vilket förändrar förutsättningarna avseende språk och kompetens.

Det här gör vi inom integration
Det här gör vi inom kompetensförsörjning

Läs även vår bok "Det här är vårt land" som handlar om hur 10 av våra medlemsföretag arbetar med mångfald.