Lobbying för mer utländsk arbetskraft

Foto: Joel Eriksson

Många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag är helt beroende av utländsk arbetskraft för att kunna bedriva sin verksamhet. Förbundet stöttar därför medlemsföretagen med information om aktuella regler och handleder dem i arbetsgivaransvaret. En annan viktig uppgift är att opinionsbilda om vikten av arbetskraftsinvandring i de gröna näringarna och förenkla regelverket. Ett långsiktigt och viktigt arbete, men som sällan ger snabba resultat.

Emma Terander, du arbetar med frågor kring utländsk arbetskraft på Gröna arbetsgivare, vilket stöd kan medlemmarna förvänta sig?

– Under 2019–2020 driver vi, tillsammans med GS-facket och Kommunal, ett informationsprojekt om de regler som omgärdar anlitandet av utländsk arbetskraft.. Inom ramen för detta projekt arrangerar vi bl a webbsända informationsträffar i december. Vi kommer även ta fram informationsfilmer samt material till sociala medier. Projektet finansieras av statsbidrag, säger Emma.

Idag finns den uppskattade handledningen "Utländsk arbetskraft – en handledning för medlemsföretag i Gröna arbetsgivare" att ladda ner från Gröna arbetsgivares hemsida. Handledningen förklarar hur man som arbetsgivare ska gå tillväga och vad arbetsgivare måste tänka på – både när hen ska anlita arbetskraft från ett annat EU-land, samt om hen ska anlita en arbetstagare från ett tredje land (utanför EU). Handledningen uppdateras löpande.

Gröna arbetsgivare har även sammanställt arbetsrättsjourens vanligaste frågor som är relaterade till arbetskraftsinvandring och Migrationsverket har lämnat skriftliga svar på dessa, vilket säkerställer svaren och därmed kvalitetssäkrar vår rådgivning.

Hur arbetar ni för att förenkla regelverket?

– Opinionsbildningsarbetet sker långsiktigt och består av flera delar. Vi träffar riksdagsledamöter från olika partier för att informera dem om var vi står i frågan, och hur våra medlemsföretag påverkas av dagens regler eller aviserade förändringar av reglerna. Vi arrangerar även riksdagsseminarier om utländsk arbetskraft inom de gröna näringarna. Vid seminarierna har ett tjugotal riksdagsledamöter från ett flertal partier deltagit, och syftet är att skapa förståelse för våra näringars särskilda behov och utmaningar samt att få riksdagsledamöterna engagerade i frågan, berättar Emma. Det kan t ex innebära att en riksdagsman skriver en motion avseende behovet av arbetskraftsinvandring till de gröna näringarna, ställer en skriftlig fråga eller interpellation i ämnet säger Emma.
En representant från Gröna arbetsgivare ingår i Centerns referensgrupp i arbetet om arbetskraftsinvandring i Januariöverenskommelsen, men det arbetet har knappt ens startat.

Har ni stöd av Svenskt Näringsliv i frågan om utländsk arbetskraft?

– Vi arbetar tillsammans med Svenskt Näringsliv i dessa frågor. De har resurser och ingångar till politiken som kan hjälpa oss i arbetet, fortsätter Emma.
Gröna arbetsgivare deltar även i externa aktörers seminarier och möten, t ex FORES och Timbro. Här får man också ofta möjlighet att träffa representanter för de olika partierna samt flera myndigheter.

– Vi är även aktiva i debatten genom att bevaka frågan och skriver både egna debattartiklar och repliker i dagspress och branschpress, säger Emma.
För att ge ytterligare tyngd åt de gröna näringarna, och visa samsyn gentemot Migrationsverket, samarbetar också Gröna arbetsgivare med LRF Trädgård, som upplever samma svårigheter som vi när det gäller arbetskraftsinvandring från tredje land.

Hur ser kontakten med Migrationsverket ut?

– Gröna arbetsgivares vd hade ett möte med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik tillsammans med LRFs ordförande i Almedalen i somras, och vi träffar även andra företrädare för myndigheten i olika sammanhang. Vi har t ex vid upprepade tillfällen varit i kontakt med dem för att påtala att certifiering borde vara en möjlighet även för företag som anlitar arbetskraft till säsongsarbeten, men vi har än så länge inte nått framgång i den frågan.

– Det är oerhört trögrörligt när det kommer till Migrationsverket, något många av medlemsföretagen dessvärre är medvetna om. Ett positivt , besked från Migrationsverket är att de nu undersöker om det är möjligt att söka arbetstillstånd för säsongsarbete online, samt att det eventuellt kommer att bli möjligt med gruppansökningar.