Insatser för ökad integration

Foto: Fredrik Persson Arbetsledning i skogsarbetet

Företagen i det gröna näringslivet har ett stort rekryteringsbehov. Samtidigt står många nyanlända utanför arbetsmarknaden. Gröna arbetsgivare arbetar därför aktivt för att göra det möjligt för fler att söka jobb och samtidigt underlätta för företagen att hitta rätt kompetens.

Inom skogsbruket

Arbetsmarknadens parter har bjudits in till regeringen för att diskutera och försöka hitta möjligheter att på ett snabbare och effektivare sätt skapa arbeten för nyanlända till Sverige. Samtalen har resulterat i att Gröna arbetsgivare har beviljats främjandemedel för åtgärder som validering och översättning av kurser och utbildningar inom skogsbruket.

Inom djursjukvården

Det råder brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige, samtidigt som det finns många utbildade veterinärer och djursjukskötare inom Arbetsförmedlingens etablering. Därför har Gröna arbetsgivare tillsammans med Sveriges Veterinärförbund och Kommunal enats om ett snabbspår för nyanlända med utbildning och erfarenhet av djursjukvård.