Om projektet Jobba grönt

Projektet Grön Attraktion pågår till 2018 och ska öka attraktionen och skapa tro på en framtid för jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen.

Digital kampanj

Projektet omfattar digitala reklam- och PR-aktiviteter som når unga personer som är på väg att välja yrkesbana. Även yrkesbytare är en viktig målgrupp för att få in ny kompetens i det gröna näringslivet.

Kampanjen kommer att genomföras på de platser och forum där ungdomarna finns.

Samarbete med skolan

Samtidigt som de digitala aktiviteterna pågår kommer skolornas studie- och yrkesvägledare att kontaktas och förses med material för kunskapshöjande aktiviteter ute i klasserna.

Jobba grönt finns numera även med i katalogen Framtidsvalet, ett informationsmaterial som går ut till alla ungdomar inför gymnasievalet. Katalogen sänds även till föräldrar, en viktig stödjande målgrupp.

Det gröna näringslivet deltar också med bilder och film på Framtidståget som fysiskt besöker alla skolor för att hjälpa till med yrkesval.

Fler vill byta yrke

En växande grupp är de så kallade yrkesbytarna, personer som vill byta karriär eller livssituation. Fler beräknas jobba längre, och då är det inte omöjligt att man gör ett karriärbyte mitt i livet. Den gröna näringen kan ta vara på den kompetensen. Den gruppen nås till exempel via Facebook.

Rapport om näringens behov

En omfattande analys har genomförts för att kartlägga vilka behov näringarna kan tillgodose i framtiden med sikte på 2030. Framtidsanalysen har sammanfattats i rapporten Insikter #7 av konsultbyrån Macklean som du kan ladda ner till höger.

Läs gärna mer på www.jobbagront.se.