Jobba grönt visar häftiga och innovativa framtidsjobb

Syftet med projektet och sajten Jobba grönt är att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete.

Gröna arbetsgivare och LRF ser det som helt avgörande att vi får fler och nya personer till vår näring, om vi ska ha aktiva, attraktiva och innovativa företag i branschen i framtiden.

En omfattande analys genomfördes då projektet startade 2014 för att kartlägga vilka behov näringarna kan tillgodose i framtiden med sikte på 2030. Framtidsanalysen sammanfattades i rapporten Insikter #7 av konsultbyrån Macklean som du kan ladda ner till höger.

Satsningen Jobba grönt innehåller flera spår som riktar sig till olika målgrupper. Vi har dels tagit fram webbplatsen jobbagront.se som fungerar som ett nav för samtliga aktiviteter som görs inom projektets ramar, dels har vi lagt mycket tid på att hitta ett nytt bildspråk och tilltal som passar målgrupperna. Vi vill visa att det gröna näringslivet kan erbjuda ett aktivt, häftigt och innovativt framtidsjobb.

Verklig upplevelse med virtuella filmer

Filmer som visar olika yrken på ett lite nytt sätt; såsom köttproducent och entreprenör, landskapsarkitekt och trädgårdsanläggare, samt växtodlare och maskinförare togs fram tidigt i projektet. På webben kan du även läsa livstilsporträtt av ett antal unga i det gröna näringslivet och varför har de gjort sina val.

Här finns också filmer som filmats i virtual reality, VR. De kan ses i 360-format på webben, eller så kan man boka en branschambassadör till sin skola, mässa eller liknande, som då kommer med VR-glasögon. En häftig upplevelse utlovas! I VR-filmen får du "komma ut" till företaget för att på ett mer verkligt sätt se hur det är att jobba och vara verksam i en verksamhet på landsbygden. I VR-format har vi filmer om skog, trädgård och lantbruk.

På webben finns det också information till studie- och yrkesvägledare, SYV, pedagoger och föräldrar.

Youtubestjärnor möter unga företagare

Utöver webbplatsen så startade en ny satsning i januari 2017, med upprepning sommaren 2018, som kallades "Green challenge". Ett antal Youtube-stjärnor matchades med en ung företagare för att delta en dag på jobbet och att utföra en utmaning på arbetsplatsen.
För att nå ut till målgrupperna har vi använt främst sociala medier. Vi har arbetat med digital information och filmer, och provat nya grepp för att nå ut. Det har varit att vi jobba aktivt med vår närvaro i olika kanaler på sociala medier, att aktivt följa och justera våra budskap och närvaro för att möta målgruppens preferenser. Ta del av Green challenge på Jobba grönts youtube-kanal.

Besök sajten Jobba grönt.