Snabbspår för djursjukskötare

Foto: Fredrik Persson Karin Ronander på Anicura

Det råder brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige, samtidigt som det finns många utbildade veterinärer och djursjukskötare inom Arbetsförmedlingens etablering.

Därför har Gröna arbetsgivare arbetat hårt för att det så framgångsrika snabbspåret för nyanlända med utbildning och erfarenhet av djursjukvård skulle erbjudas på SLU än en gång, till hösten 2019. Detta i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare med behov av personal. Glädjande nog har vi fått besked om att snabbspåret kommer ges ännu en gång, med start den 2 december 2019.

Målsättningen är att nyanlända arbetssökande med utbildning och erfarenhet inom djursjukvård matchas mot relevant kompletteringsutbildning för att bli anställningsbar inom sitt utbildningsområde samtidigt som individen kan knyta värdefulla kontakter och vinna insikt i och erfarenheter av svensk arbetsmarknad genom praktiktiden.

Målgrupp

Målgruppen för detta snabbspår är nyanlända akademiker med minst treårig högskoleutbildning som har en tydlig inriktning på det som ingår i djursjukskötaryrket i Sverige alternativt har en veterinärutbildning och som vill skola om sig till djursjukskötare.

Uppdragsutbildning hos SLU

Arbetsförmedlingen och SLU har träffat en ny överenskommelse om en uppdragsutbildning omfattande 26 veckor för nyanlända med erfarenhet av djursjukvård från sitt hemland. Dessförinnan ska deltagarna genomgå en språkutbildning "Korta vägen" för utländska akademiker.

Kunskapsprov

SLU ansvarar för framtagandet av ett kunskapsprov för de som genomgått den aktuella uppdragsutbildningen för djursjukskötare, men branschen behöver hjälpa till med praktikplatser i deltagarnas hemkommuner för den obligatoriska sex månader långa praktiken.

Om personerna klarar utbildningen, praktiken och kunskapsprovet kommer Jordbruksverket ha möjlighet att bevilja deras ansökan om att bli legitimerade djursjukskötare.