Utländsk arbetskraft - en nödvändighet för branschens överlevnad

Foto: Fredrik Persson Att arbeta inom trädgårdsodling ger många spännande yrkesval.

Företagen i det gröna näringslivet har säsongsvis ett stort rekryteringsbehov som inte kan tillgodoses med inhemsk arbetskraft. Gröna arbetsgivare arbetar därför aktivt för att göra myndigheter och övriga intressenter medvetna om vikten av möjligheten att kunna anställa både EU-medborgare och arbetstagare från tredje land.

Kompetensförsörjning är det gröna näringslivets viktigaste fråga, och branschen är helt beroende av utländsk arbetskraft för att kunna överleva. Samtidigt är det regelverk som omgärdar anlitandet av utländsk arbetskraft snårigt och i kontinuerlig förändring. Reglerna skiljer sig dessutom åt beroende på varifrån arbetskraften hämtas. Det gör att det är svårt för arbetsgivare att göra allt rätt. 

Det finns ett antal hjälpmedel för dig som arbetsgivare som vi gärna vill tipsa om:

Bli certifierad hos Migrationsverket

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger snabbare handläggning.  Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom högst 20 arbetsdagar. OBS! Inte möjligt när det handlar om säsongsarbetare. Läs mer om certifieringen här.

Solvit – löser problem med myndigheter

Anser du att en myndighet i något EU/EES-land hindrat ditt företag från att ta tillvara er rätt till fri rörlighet inom EU? Då kan du vända dig till Solvit. Solvit försöker på enklaste och bästa sätt hjälpa privatpersoner och företag att komma till rätta med problem som har med EU:s fria rörlighet att göra. Hjälpen är kostnadsfri, och du kan läsa mer om Solvit här.

Handledning utländsk arbetskraft

Gröna arbetsgivare har tagit fram en omfattande handledning om vad du måste tänka på när du anlitar utländsk arbetskraft. Du hittar handledningen här.