Översatta skogsutbildningar

Foto: Fredrik Persson Utländsk arbetskraft arbetar med skogsvård

För att personer som inte kan svenska ska kunna genomföra utbildningar som är obligatoriska för skogsbruket har några av dessa översatts.

En stor del av det svenska skogsbruket är certifierat genom standarderna PEFC eller FSC.

Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) har därför tagit fram webbutbildningar tillsammans med flera av de större certifierade skogsbolagen i Sverige. Dessa obligatoriska utbildningar är paketerade inom ramen för "Skötselskolan".

Följande utbildningar finns på persiska, arabiska och tigrinja (talas i Etiopien) och är nu tillgängliga kostnadsfritt:

 • Att vara anställd
  Information till utförare (skogsarbetare) om svenska arbetsvillkor och arbetstagares rättigheter och skyldigheter.
 • Plantering
  Arbetet kräver inga förkunskaper utöver Skötselskolan för plantering och Att vara anställd.
 • Röjning
  Förutom praktisk erfarenhet krävs Skötselskola för röjning samt särskild SYN-kurs som även omfattar Skötselskolan miljöhänsyn.
 • Miljöhänsyn
  En teoretiskt grundutbildning om natur – och kulturhänsyn i skogsbruket som krävs för att arbeta som maskinförare i skogsbruket samt för dem som ska utföra röjningsarbeten.

Inloggningsuppgifter rekvireras genom Skötselskolan, Anders Tosteby, 070-692 09 28.