Kompetensförsörjning

Här hittar du videos som rör Gröna arbetsgivares arbete med kompetensförsörjning.

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare?

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare?