Kompetensförsörjning

Här hittar du videos som rör Gröna arbetsgivares arbete med kompetensförsörjning.

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare?

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare?

Visa på Youtube