Året som gått med Svensk Djursjukvård

För 2018 valde vi att filma årsberättelsen. I totalt fem filmer lyfter vi det viktigaste som hänt för Gröna arbetsgivare under 2018 inom följande områden; strategi, förhandlingar, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och djursjukvårdens branschfrågor. Här kan du se filmen om Svensk Djursjukvårds branschfrågor, men länk finns till övriga filmer.

- Kompetensförsörjningsfrågorna stod högt på agendan under hela förra året då det råder brist både på veterinärer och legitimerade djursjukskötare, säger Emma Terander, branschansvarig Svensk Djursjukvård.