Begränsa användningen av propofol till djur

Foto: Fredrik Persson Operation pågår på djursjukhuset.

Sjukvården har nyligen meddelat att de befarar brist på bland annat anestesiläkemedel med propofol. Läkemedelsverket och Jordbruksverket uppmanar till största möjliga återhållsamhet i förskrivningen av dessa läkemedel för användning till djur, och att möjligheten att i stället använda andra läkemedel övervägs.