Ny branschrapport: Rekryteringsproblem hotar djurhälsan

I Svensk Djursjukvårds branschrapport för 2018 ges en tydlig bild av djursjukvårdens utveckling och utmaningar. Det står klart att det stora hotet mot djurhälsa och en fortsatt växande bransch är bristen på utbildad personal, och då främst legitimerade djursjukskötare.

Svensk Djursjukvårds medlemsföretag anger att rekryteringsbehovet de kommande 12 månaderna är 346 veterinärer, varav 70 med specialistkompetens, samt 177 djursjukskötare. Se Branschrapporten för mer statistik.

Hela 97 procent av medlemsföretagen anger att branschens framtidsutsikter är ljusa, men de viktigaste frågorna kommande år är båda relaterade till det stora rekryteringsbehovet av legitimerade djursjukskötare och veterinärer. Det finns flera saker som Svensk Djursjukvård vill göra, men det viktigaste för att lösa bristen handlar om att skapa fler utbildningsplatser.

Svensk Djursjukvård i siffror

3 700 anställda
1,42 miljoner patientbesök 2018
2,7 miljarder kronor i omsättning 2018

Branschrapporten bygger på en egen undersökning bland medlemmarna (december 2018) och uppgifter från SCB.