Enkät om psykisk hälsa inom djursjukvården

Vecka 15 skickade vi ut en enkät, rubricerad ”Hälsa, trivsel och välmående inom djursjukvården”. Den här länken vill vi att du sprider till samtliga anställda i ditt företag. Alla svar samlas in via samma länk. En introduktion till enkäten och dess syfte finns med i länken.

Enkäten är ett initiativ från Svensk Djursjukvård. Ni, våra medlemmar, har angivit "psykisk hälsa" som en av två prioriterade frågor att arbeta med, och det är mot den bakgrunden vi nu vänder oss till samtliga anställda i branschen med denna enkät om just psykisk hälsa i djursjukvårdsbranschen.

Det är av stor vikt för oss att så många som möjligt svarar på enkäten, då en högre svarsfrekvens ger oss ett bättre material att luta oss på i vårt arbete framgent. Vi skulle därför vara tacksamma om du som chef uppmuntrade dina medarbetare att besvara enkäten. Då vi inte har tillgång till de anställdas mejladresser ber vi dig som arbetsgivare att sprida länken till hela din personal.

Då enkäten är avslutad och sammanställd kommer ni att få ta del av resultaten. Eftersom enkäten är utformad enligt en internationellt erkänd mall (COPSOQ) så kommer vi även kunna jämföra den psykiska hälsan i djursjukvården som bransch med andra branscher och andra länder.

Tack för hjälpen!

Du når enkäten via den här länken  eller med QR-koden i bilden.