Inslag i P4 Uppland: Veterinärbrist hotar djurhälsan

Foto: Mikael Wallerstedt/SLU

Tre gånger så många veterinärer behövs i Sverige, men SLU kan inte utbilda fler, säger programstudierektorn på veterinärprogrammet.

Idag antas 100 studenter till veterinärutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och 80-90 av dem tar examen varje år. Enligt rapporten skulle det alltså behövas examineras över 250 nya veterinärer varje år. Om SLU skulle få updraget att utbilda fler är det något man ändå inte har möjighet att nå upp till idag eller kommande år, förklarar Marie Sterning.

Lyssna på inslaget