Djursjukvård lyftes på Näringsdepartementet

Gröna arbetsgivare har träffat statssekreterare Per Callenberg

Den 15 mars träffade representanter för Gröna arbetsgivare den nya landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg.

Under mötet lyfte vi fram ett antal särskilt viktiga frågor för våra medlemmar, såsom behovet av fler utbildningsplatser för djursjukskötare och veterinärer, engelska som journalföringsspråk, kompetensbehovet i det gröna näringslivet, validering, snabbspår mm.

Statssekreteraren hade bland annat frågor om vår ståndpunkt gällande lantmästarutbildningen, och vi fick möjlighet att utveckla varför vi anser att den fortsatt bör ges som 2+1 år.

Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med de ansvariga på departementet.