Riktlinjer corona för användning mot kund

Vi har tagit fram generell coronainformation till djursjukhus och djurkliniker för användning mot kund. Varje klinik är enligt arbetsmiljölagen skyldig att riskbedöma sin verksamhet efter de specifika förutsättningarna. Våra riktlinjer är endast en rekommendation och grund att utgå ifrån.

Du hittar dokumentet till höger.