Slovenska djurvårdarutbildningen inspirerade Svensk Djursjukvård

Under april gjorde en delegation från Svensk Djursjukvård, tillsammans med representanter från SKL, Svenskt Näringsliv och Vård- och omsorgscollege, en studieresa till Ljubljana i Slovenien.

 

Slovenien är det land inom EU som är bäst rankade vad gäller yrkesutbildningar. Huvudsyftet med resan var därför att besöka den fyraåriga djurvårdarutbildningen vid Biotechnical Educational Centre Ljubljana.

Den slovenska djurvårdarutbildningen är en fyraårig gymnasieutbildning, där praktiska lektioner och moment kompletterar de klassiska teoretiska lektionerna. Under utbildningens tre första år görs praktik på skolans klinik, hos djurskyddet, på ett zoo och på en djurgård. Under det fjärde året görs praktik en dag i veckan på en djurklinik. Det är en yrkesutbildning som ger högskolebehörighet, vilket innebär att eleverna kan bestämma sig under utbildningens gång om de vill läsa vidare eller ej.

Utbildningen avslutas med en examination, enligt PEPAS-systemet (Pan European Practical Assessment System for veterinary nurses).

Studiebesöket var mycket inspirerande och gav oss många idéer och uppslag om hur vi kan och bör arbeta med djurvårdarutbildningen här i Sverige. Och mycket sker på området just nu! Ett yrkesprov utvecklas, vi tittar på möjligheten att ta fram en certifiering för skolor och mycket mycket mer.