Snabbspåret – ta emot praktikanter!

Efter ett långt (pandemi)år är det fortfarande ett antal studenter som deltagit i Snabbspåret som ännu inte kommit ut på praktik. Det är angeläget att dessa får slutföra sin praktik så de kan skriva sitt slutprov och bli godkända som djursjukskötare.

Studenterna som ännu söker praktik bor i:

Eslöv – behöver 6 mån praktik
Malmö – behöver 6 mån praktik
Härnösand – behöver ytterligare 1,5 mån praktik
Norsborg (Stockholm) – behöver ytterligare 5 mån praktik
Skövde – behöver ytterligare 5 mån praktik

Vi är fullt medvetna om att coronapandemin försvårar ytterligare för er ute på klinikerna, men kan ni ta emot en praktikant – under begränsad tid, på särskilda villkor eller liknande – kontakta Margareta Stigson, för att ta en diskussion med henne om era förutsättningar.