Djursjukvården under coronapandemin

Under coronapandemin ställs samtliga av branscherna inom Gröna arbetsgivare inför oanade frågeställningar och utmaningar, och kanske gäller detta särskilt djursjukvården. Medlemsföretagen kontaktas av humansjukvården som gärna vill få tillgång till både material, medicinering, men också personella resurser. Vad är det som gäller, och vad måste ni företag gå med på?

Svensk Djursjukvård har inrättat en grupp med företrädare för våra medlemsföretag, den s k Beredskapsgruppen. Tanken är att ansvarig myndighet i första hand vänder sig till denna grupp om/när det blir aktuellt att inventera eller till och med överföra resurser från djursjukvården. Vi har underrättat både SJV och MSB om denna grupp och försett dem med kontaktuppgifter till samtliga.

Utöver inrättandet av Beredskapsgruppen har Svensk Djursjukvård gjort, och gör fortfarande, upprepade påtryckningar för att få djursjukvården klassad som samhällsviktig verksamhet - inte bara mot berörda myndigheter utan även ansvariga politiker. Så här långt har vi dock fått mycket få och oprecisa besked, tyvärr.

Vi har därför fortsatt att ensidigt meddela främst MSB och SJV att djursjukvården inte har några nämnvärda lager, utan själva nu erfar viss knapphet på ett flertal resurser. Ett utslag av detta är t ex att vi har tagit fram mallar för hur avsteg från K112 skall kunna göras på ett så säkert sätt som möjligt. Du hittar dem här. Detta är gjort i samverkan med SJV.

Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar veterinärer att bistå sjukvårdens behov av läkemedel under covid-19-utbrottet genom att vara extra eftertänksamma i sin förskrivning. Läs mer om detta här.

Senaste nytt om djursjukvården hittar du som vanligt på sidan branschnytt.