Mall för integritetspolicy för djursjukvården

I samband med införandet av GDPR har vi på Gröna arbetsgivare/Svensk Djursjukvård i samråd med vår jurist tagit fram en mall för en integritetspolicy som kan användas inom djursjukvården.

Observera dock att detta är just en mall som måste anpassas och kompletteras av varje sjukhus/företag innan den kan fastställas som policy. Med utgångspunkt i denna mall kan företaget/sjukhuset själv identifiera i vilka situationer som personuppgifter behandlas och fylla på i mallen. Mallen täcker dock alla sakfrågor som enligt GDPR bör vara med i en integritetspolicy. Det är därför inte meningen att något avsnitt ska tas bort i syfte att korta ner dokumentet. Däremot är det fritt fram att skriva om respektive avsnitt och att även göra tillägg.

Lägg med fördel den färdiga policyn på företagets/sjukhusets hemsida, och hänvisa till hemsidan i övrig konversation med kunder.