Om Svensk Djursjukvård

Foto: Fredrik Persson En hund opereras av veterinär på Anicura.

Gröna arbetsgivare är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation. Sedan den 1 juli 2015 utgör den tidigare branschorganisationen Svensk Djursjukvård en egen sektion inom Gröna arbetsgivare.

Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Vi arbetar målmedvetet för att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i mötet med djursjukvården.

Den 1 juli 2015 gick djursjukvårdens branschorganisation, Svensk Djursjukvård samman med Gröna arbetsgivare och bildade Gröna arbetsgivares fjärde sektion - Svensk Djursjukvård. Sektionen hanterar därmed både bransch- och arbetsgivarfrågor inom djursjukvården.

Tidigare hanterade Gröna arbetsgivare endast djursjukvårdsbranschens arbetsgivarfrågor. Detta gjordes i den så kallade djursjukvårdsgruppen som ingick i jordbrukssektionen men nu drivs djursjukvårdens samtliga frågor i den nybildade sektionen.

Samtliga medlemsföretag inom djursjukvården kommer att via elektroniskt val rösta fram fullmäktige till såväl sektions- som förbundsstämman. Stämmorna är de högsta beslutande organen för sektionen respektive förbundet och det är dessa stämmor som utser styrelserna i sektionen respektive förbundet.

Sektionsstyrelsen utser sedan en förhandlingsdelegation som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän driver det löpande arbetet med branschfrågorna, branschetiska frågor, värdegrund kompetensförsörjningsfrågor med mera.