Sektionen Svensk Djursjukvård

Vid sektionsstämman den 23 april 2020 valdes följande ledamöter.

Sektionen

Johan Wiklund, Evidensia Djursjukvård AB - ordförande
Elisabet Ellström, Din Veterinär i Helsingborg KB - vice ordförande
Marie Jury, Upplands Väsby Djursjukhus AB
Karolina Montgomerie, Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB
Ulrika Rosander, Anicura Djursjukhuset i Jönköping AB
Mia Runnerus, Evidensia Smådjur AB
Flemming Winberg, Evidensia Häst AB