Kontakta Pyramidion

Med Pyramidion får vi ett uppdaterat och framtidssäkrat system som kommer att underlätta den dagliga journalföringen och göra det enklare för både oss som arbetar med journalföring samt kunderna i sin kontakt med försäkringsbolagen. Vill du veta mer? Hör av dig!

Vill du boka en rond, dvs en genomgång av Pyramidion över Teams, eller har du kanske bara generella frågor om registret? 

Ange i vilket ärende du vill bli kontaktad