Covid-19 som allvarligt tillbud

Arbetsmiljöverket har sedan slutet av december 2020 ändrat sin tolkning gällande hur arbetsgivare ska hantera anmälningar och dokumentation avseende exponering för covid-19 i arbetet. Arbetsmiljöverket informerar att samtliga verksamheter och yrkesgrupper numera ska omfattas av föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) samt arbetsmiljölagens paragraf om att anmäla exponering för smitta som ett allvarligt tillbud (AML 3 kap, 3a§).

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in