Rehabilitering och sjukdom

När en anställd blir sjuk har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar enligt lagen. Ansvaret innebär även att vidta åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa.

Ansvaret innebär att arbetsgivaren ska anpassa arbetet efter den anställdes individuella förutsättningar och arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiserat sätt. Arbetsgivaren ansvarar för att de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering vidtas så att den anställde kan komma tillbaka till arbetsplatsen.

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering

Arbetsgivaren har i första hand ansvar för att utreda en anställds behov av yrkesinriktad rehabilitering. I den mån arbetsgivaren inte gör någon utredning ankommer det i stället på försäkringskassan att se till att en utredning görs.

Arbetsgivarens ansvar för den anställdes rehabilitering innebär att hen måste vidta åtgärder som syftar till att den anställde ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Det kan t ex innebära att arbetsgivaren måste låta installera tekniska hjälpmedel, anpassa arbetstider och arbetsuppgifter, omskola eller omplacera den anställde.

Arbetsgivarens skyldighet i 3 åtgärder

Arbetsgivarens ekonomiska ansvar

Hur långt arbetsgivarens ekonomiska ansvar sträcker sig för att vidta åtgärder är oklart i lagstiftningen. Utgångspunkten är att det ekonomiska ansvaret gäller arbetslivsinriktade åtgärder som vidtas på arbetsplatsen. Medicinsk rehabilitering och behandling i form av sjukgymnastik, ryggskola, med mera ska i princip samhället bekosta. I många fall går dock arbetsgivare längre när det gäller att bekosta rehabiliteringsåtgärder än vad de formellt är skyldiga till.

Den anställdes skyldigheter

Den anställde är enligt socialförsäkringsbalken skyldig att medverka i sin rehabilitering. Om den anställde inte medverkar eller avbryter rehabiliteringen utan godtagbara skäl anses arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet vara fullgjord och arbetsgivaren kan avsluta rehabiliteringsprocessen.

Rätt att vara ledig för att prova annat arbete

En sjuk arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova annat arbete. Syftet med lagen är att underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.