Gröna arbetsgivare tycker

Gröna arbetsgivare är en engagerad och aktiv organisation i debatten och vi arbetar för att påverka de politiska och regulatoriska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar inom. Vi arbetar med arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, och inom djursjukvården även med näringspolitik. Vissa områden berör frågor som är av stor betydelse för våra medlemsföretags möjligheter att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter. Genom att sprida kunskap inom dessa områden hoppas vi på att öka förståelsen för detta hos berörda intressenter.