Gröna arbetsgivare arbetar med arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, och inom djursjukvården även med övriga branschfrågor. Vissa områden berör frågor som är av stor betydelse för våra medlemsföretags möjligheter att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter.

Genom att sprida kunskap inom dessa områden hoppas vi på att öka förståelsen för detta hos berörda intressenter.