Utländsk arbetskraft - en nödvändighet för branschens överlevnad

Foto: Fredrik Persson

Företagen i det gröna näringslivet har säsongsvis ett stort rekryteringsbehov som inte kan tillgodoses med inhemsk arbetskraft. Gröna arbetsgivare arbetar därför aktivt för att göra myndigheter och övriga intressenter medvetna om vikten av möjligheten att kunna anställa både EU-medborgare och arbetstagare från tredje land.

Kompetensförsörjning är det gröna näringslivets viktigaste fråga, och branschen är helt beroende av utländsk arbetskraft för att kunna överleva. Samtidigt är det regelverk som omgärdar anlitandet av utländsk arbetskraft snårigt och i kontinuerlig förändring. Reglerna skiljer sig dessutom åt beroende på varifrån arbetskraften hämtas. Det gör att det är svårt för arbetsgivare att göra allt rätt. 

Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.

Den 15 februari presenterade Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring sitt betänkande för migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Betänkandet heter Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. och har beteckningen SOU 2024:15.

Utredningens uppdrag omfattar flera olika frågor på arbetskraftsinvandringsområdet. Målet har varit att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring samtidigt som man ska främja invandring av högkvalificerad arbetskraft. Detta är ett led i regeringens ambition i att strukturera om invandringen till Sverige.

Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2025, men det beror på när regeringen väljer att lägga fram sin proposition. Det ska dock sägas att regeringen har varit mån om att införa detta så snart som möjligt vilket talar för att det också kommer att genomföras nära det datumet. I dagsläget gäller dock fortfarande de regler som infördes i november 2023 med ett försörjningskrav om 80 procent av medianlön.

Gröna arbetsgivare kommer att skicka in ett remissvar där vi redogör för våra invändningar mot utredningens förslag. Nedan presenteras utredningens huvudsakliga förslag.

Nytt lönekrav vid rekrytering från tredjeland

Utredningens förslag innebär att det kommer att införas ett lönekrav vid rekrytering av tredjelandsmedborgare, det vill säga medborgare utanför EU/EES, som är i nivå med då gällande medianlön i Sverige. I dagsläget ligger denna lön på 34 200. Detta ska vara den grundlön som gäller och det finns inte möjlighet att räkna in saker som exempelvis övertid eller ackord. Det ska heller inte gå att jobba deltid.

Detta är ett led i regeringens ambition om att skifta fokus i arbetskraftsinvandringen till en mer högkvalificerad arbetskraft.

Förlängt säsongsanställningsdirektiv

Utredningen föreslår att säsongsanställningsdirektivet ska förlängas från dagens 6 månader till 9 månader inom en 12-månadersperiod. De som är i Sverige och arbetar på denna tillståndsgrund omfattas inte av det föreslagna lönekravet. Denna förlängning är något Gröna arbetsgivare har jobbat hårt för och som vi välkomnar.

Avskaffat spårbyte

Utredningen föreslår att systemet med så kallat spårbyte avskaffas. Spårbyte är i dagsläget en möjlighet att ansöka om ett uppehållstillstånd för arbete och arbetstillstånd inifrån landet efter ett slutligt avslagsbeslut på asylansökan.

Undantag och permanenta exkluderingar

Utredningen föreslår ett system för undantag från medianlönekravet som innebär att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att förse Migrationsverket med ett underlag av bristyrken i landet. Denna lista ska uppdateras årligen och skickas vidare till regeringen som ska ta beslut om vilka yrken som ska betraktas ha brist och därmed undantas från lönekravet.

Migrationsverket får också i uppdrag att sammanställa en lista på yrken där det förekommer omfattande missbruk av arbetskraftsinvandring. Denna sammanställning ska utgöra grund för att kunna utesluta yrkeskategorier helt från möjligheten att få beviljade arbetstillstånd.

Utländsk arbetskraft - tips på hjälpmedel
Anställa utländsk arbetskraft
Att anställa arbetskraft från andra länder är förenligt med många regler. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Läs mer i vår arbetsgivarguide.
Solvit – löser problem med myndigheter
Anser du att en myndighet i något EU/EES-land hindrat ditt företag från att ta tillvara er rätt till fri rörlighet inom EU? Då kan du vända dig till Solvit. Solvit försöker på enklaste och bästa sätt hjälpa privatpersoner och företag att komma till rätta med problem som har med EU:s fria rörlighet att göra. Hjälpen är kostnadsfri.
Olle Nykvist
Opinionsbildning och Public Affairs

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.