Om Gröna arbetsgivare

Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf.

Läs mer om vår verksamhet
Våra fokusfrågor
Kompetensförsörjningen vår största utmaning. Gröna arbetsgivare arbetar fokuserat med kompetensförsörjningsfrågor där en del utgörs av utländsk arbetskraft. En säkrad kompetensförsörjning är nödvändig för det gröna näringslivets tillväxt och konkurrenskraft.
Läs mer om fokusfrågor
Nyheter
Senaste nytt
Ta del av de senaste nyheterna inom de gröna näringarna
Till nyheterscenter