Glad sommar

Arbetsgivarjouren är öppen hela sommaren. Den når du på 08-762 79 50.

Glad sommar

Arbetsgivarjouren är öppen hela sommaren. Den når du på 08-762 79 50.

Informationsfilmer om de nya kollektivavtalen

Se våra digitala informationsfilmer och bli guidad i hur du följer de nya kollektivavtalen.

Se filmerna

Informationsfilmer om de nya kollektivavtalen

Se våra digitala informationsfilmer och bli guidad i hur du följer de nya kollektivavtalen.

Se filmerna

Nya Jobba Grönt filmer för studie- och yrkesvägledare

JobbaGrönt film Mathilda

Jobba Grönt har tagit fram två nya filmer (även en kortversion) som vänder sig till landets studie- och yrkesvägledare, elever och föräldrar inför val av utbildning. Filmerna lyfter bl a fram vilka olika yrkesval man kan göra inom de gröna näringarna. Filmerna finns också på Jobba Grönts hemsida.

Industrin har kavlat upp ärmarna – Nu krävs samverkan!

Reformagenda 2