Diskriminering och likabehandling

I Diskrimineringslagen följer ett antal aktiva åtgärder som arbetsgivare och arbetstagare (eller facklig organisation) ska samverka i, för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Lika rättigheter innebär lika rättigheter för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder. Det innebär även förbud mot diskriminerande handlingar och hämndaktioner för att någon påtalat eller deltagit i utredning om diskriminering. Arbetsgivaren har även ett ansvar att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier.

Diskrimineringsgrunder

Diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Lagen omfattar alla anställningstyper, såväl tillsvidareanställning som tidsbegränsade anställningar – oavsett arbetstidsmåttet (heltid, deltid, bisyssla etc.) för följande personer:

 • den som är anställd
 • den som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • den som söker eller fullgör praktik hos arbetsgivaren
 • den som hyrs in eller lånas in för att arbeta

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.