Sök jobb hos oss

Gröna arbetsgivare söker Biträdande förhandlingschef

  • Har du goda kunskaper i arbetsrätt?
  • Är du van vid att hantera arbetsrättsliga tvister och kollektivavtalsförhandlingar?
  • Har du förståelse för och intresse av arbetsgivarpolitiska frågor?
  • Är du van vid att arbeta självständigt, ta egna initiativ och fatta beslut inom givna ramar, hantera och prioritera i pressade situationer samt trivs i en rådgivande roll?
  • Är du utåtriktad och har god social kompetens?

Som biträdande förhandlingschef på Gröna arbetsgivare arbetar du med hela processen avseende kollektivavtalsförhandlingar, du företräder medlemsföretag i lokala och centrala i förhandlingar, du ger råd till medlemsföretagen i arbetsrätts- och kollektivavtalsfrågor - såväl muntligen som skriftligen, du håller i arbetsrättsliga utbildningar och du företräder Gröna arbetsgivare i olika sammanhang internt inom Svenskt Näringsliv och externt.

Du är jur. kand. och har några års erfarenhet som förhandlingsjurist i en organisation, från förhandlingsavdelning på ett större företag eller som jurist på advokatbyrå. Eget ansvar, initiativförmåga, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, att bygga förtroenden samt problemlösning är centrala delar i befattningen.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med placering på vårt huvudkontor i Stockholm.

För mer information kontakta Förhandlingschef Örjan Lenárd tel 08-762 79 64 alt VD Lena-Liisa Tengblad tel 08-762 72 13.

Vi tar emot ansökningar och intervjuar löpande och mottar din ansökan så fort som möjligt via; jobb@arbio.se. Sista ansökningsdag den 10 feb. 

 

Gröna arbetsgivare, företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäring. Vår uppgift är att tillvarata medlemsföretagens intressen såsom arbetsgivare. Gröna arbetsgivare är ett av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och tillsammans med Grafiska Företagen, Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen samverkar vi i det gemensamt ägda servicebolaget Arbio AB.