Gröna arbetsgivare söker Förhandlare/Jurist med placering i Stockholm

• Har du goda kunskaper i arbetsrätt?
• Är du van vid att hantera arbetsrättsliga tvister och kollektivavtalsförhandlingar?
• Är du van vid att arbeta självständigt, ta egna initiativ och fatta beslut inom givna ramar samt trivs i en rådgivande roll?
• Är du utåtriktad och har god social kompetens?

Som förhandlare/jurist på Gröna arbetsgivare arbetar du med att ge råd till medlemsföretagen i arbetsrätts- och kollektivavtalsfrågor - såväl muntligen som skriftligen, att självständigt genomföra lokala och centrala förhandlingar samt delta i kollektivavtalsförhandlingar. I rollen ingår vidare ett ansvar för Grönas tjänstemannaavtal och EU-frågor.

Du är jur. kand. eller har motsvarande akademisk utbildning inom juridik eller HR.
Du har några års erfarenhet från liknande befattning i en organisation eller har HR- eller förhandlingserfarenhet från större företag. Eget ansvar, initiativförmåga, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt problemlösning är centrala delar i befattningen.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med placering på vårt huvudkontor i Stockholm.

För mer information kontakta Förhandlingschef Maria Möller tel 08-762 72 23 alt VD Lena-Liisa Tengblad tel 08-762 72 13.

Vi tar emot ansökningar och intervjuar löpande och mottar din ansökan så fort som möjligt via; jobb@arbio.se

Gröna arbetsgivare, företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäring. Vår uppgift är att tillvarata medlemsföretagens intressen såsom arbetsgivare. Gröna arbetsgivare är ett av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och tillsammans med Grafiska Företagen, Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen samverkar vi i det gemensamt ägda servicebolaget Arbio AB.