Din givna partner

Som medlem i Gröna arbetsgivare har du en given partner vid din sida i personal- och arbetsgivarfrågor. Våra förhandlare är experter på arbetsrätt, känner motparterna och kan branschen.