Den 31 mars 2025 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Gröna arbetsgivares sektion Skogsbruk förhandlar som en part i Industriavtalet. Våra andra kollektivavtal löper ut mellan den 30 april och den 30 juni 2025.

Gröna arbetsgivare förhandlar kollektivavtal med GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunal, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Veterinärförbund och Unionen.

Inför avtalsrörelsen påbörjas en del internt förberedelsearbete nu under våren, men arbetet drar igång på allvar efter semesterperioden. Under hösten sker upptakten med avtalskonferenser och alla medlemmar får möjlighet att framföra sina synpunkter innan vi formulerar våra krav inom respektive sektioner och avtalsområden, för att sedan växla yrkanden med motparterna inom industriavtalet i december.