Vår verksamhet

Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf.

Vilka vi är
Gröna arbetsgivare företräder cirka 4 000 medlemsföretag som sammanlagt har nära 30 000 anställda. Majoriteten av företagen har färre än tio anställda, men även stora företag är medlemmar.
Läs mer om vår historia
Vad vi gör
Arbetsgivarorganisationen
Som arbetsgivarorganisation förhandlar vi fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner. Vi är en given partner för våra medlemsföretag i personal- och arbetsgivarfrågor. Vi biträder även medlemsföretagen vid tvister och förhandlingar hela vägen till domstol. Våra förhandlare är experter på arbetsrätten, känner motparterna och kan branschen.
Arbetsmiljöarbete
Förutom att erbjuda medlemmarna stöd, utbildningar och våra arbetsmiljöutvecklares tjänster, arbetar Gröna arbetsgivare på central nivå med rådgivning, olika samarbeten och påverkan inom arbetsmiljöområdet.
Påverkansarbete
Bra förutsättningar för företagande på landsbygden såsom säsongsanställningar, flexibel arbetstidsförläggning och extrapersonal vid arbetstoppar är avgörande för att företagen i det gröna näringslivet ska kunna rekrytera, utvecklas och skapa tillväxt i Sverige. Gröna arbetsgivare arbetar aktivt för att förbättra och försvara dessa förutsättningar gentemot facket, politiker, media och myndigheter. Syftet är också att få våra beslutsfattare att se potentialen i det gröna näringslivet.

Gröna arbetsgivare är en självklar samtalspartner och remissinstans och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter och politiska partier. Politiska beslut som rör arbetsmarknad, kompetensförsörjning, skatter, integration, klimat, mm påverkar företagens villkor. Gröna arbetsgivare fokuserar därför på dessa frågor och arbetar för att påverka politiker och beslutsfattare att värna om företagens intressen. För att öka vår politiska genomslagskraft samverkar vi med andra organisationer i Sverige och internationellt.
Branschorganisationen
Inom sektionen Gröna arbetsgivare - Svensk Djursjukvård arbetar vi även som branschorganisation för branschens långsiktiga utveckling. Vi arbetar målmedvetet för att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i mötet med djursjukvården.

Styrelse 

Under Gröna arbetsgivares förbundsstämma samt sektionsstämmor 28 april 2022, valdes följande ledamöter till Gröna arbetsgivares Styrelse och sektioner. Har du förslag till ledamöter i sektionerna? Kontakta någon i valberedningen.

Styrelsen 2022-2023

Annika Bergman (Ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Pelle Sättare (Vice Ordförande), Ingarö Golfklubb
Magnus Bergman , SCA Skog AB
Elisabet Ellström , Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg KB
Ivo Krsek , Alfa Skogsservice AB
Kenneth Lundin , Habitek Utemiljö AB
Stefan Svensson, Norrbys och Rosendals Gårdar AB
Johan Wiklund , Evidensia Djursjukvård AB

Valberedningen i Gröna arbetsgivare 2022-2023

Stig Persson  (Ordförande) Ljunghusens Golfklubb
Annelie Bjöersdorff, Anicura AB
Jörgen Blakstad, Sälboda Mjölk AB
Lars Gabrielsson , Sydved AB
Pia Madsen, Evidensia Djursjukvård AB
Per Nevermann, Solna Trädgårdsanläggning AB
Pål Nilsson, Nyskördade Morötter AB
Ola Sandström, Drivarn AB

 

Styrelse och sektioner

Fullmäktige

Vår organisation och sektioner

Samverkan
Gröna arbetsgivare samverkar med ett stort antal organisationer nationellt och internationellt i arbetsgivarfrågor, arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjningsfrågor.
Läs mer om hur vi samverkar och med vilka
Utvalda nyheter