Djursjukvårdens branschfrågor

Gröna arbetsgivare är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation och verkar för branschens långsiktiga utveckling och konkurrenskraft.