Om Svensk Djursjukvård

Gröna arbetsgivare är djursjukvårdens arbetsgivar- och branschorganisation. Sedan den 1 juli 2015 utgör den tidigare branschorganisationen Svensk Djursjukvård en egen sektion inom Gröna arbetsgivare.

Den 1 juli 2015 gick djursjukvårdens branschorganisation, Svensk Djursjukvård samman med Gröna arbetsgivare och bildade Gröna arbetsgivares fjärde sektion - Svensk Djursjukvård. Sektionen hanterar därmed både bransch- och arbetsgivarfrågor inom djursjukvården.

Tidigare hanterade Gröna arbetsgivare endast djursjukvårdsbranschens arbetsgivarfrågor. Detta gjordes i den så kallade djursjukvårdsgruppen som ingick i jordbrukssektionen men nu drivs djursjukvårdens samtliga frågor i den nybildade sektionen.

Samtliga medlemsföretag inom djursjukvården kommer att via elektroniskt val rösta fram fullmäktige till såväl sektions- som förbundsstämman. Stämmorna är de högsta beslutande organen för sektionen respektive förbundet och det är dessa stämmor som utser styrelserna i sektionen respektive förbundet.

Sektionsstyrelsen utser sedan en förhandlingsdelegation som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän driver det löpande arbetet med branschfrågorna, branschetiska frågor, värdegrund kompetensförsörjningsfrågor med mera.

Djursjukvårdens branschfrågor

Som branschorganisation driver vi frågor inom sektionen Svensk Djursjukvård, som verkar för branschens långsiktiga utveckling.

Svensk Djursjukvård företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare och verkar för branschens långsiktiga utveckling. Vi arbetar målmedvetet för att våra medlemsföretag ska få bästa möjliga förutsättningar att driva företag och att djur och djurägare ska få bästa möjliga kvalitet och service i mötet med djursjukvården.

I vår årliga branschrapport kan du läsa mer om en växande och viktig bransch för de miljoner svenskar som delar sina liv med hundar, katter, hästar och andra djur.

Sektion
Svensk Djursjukvård
Vid sektionsstämman den 17 april 2024 valdes följande ledamöter.

Elisabet Ellström (Ordförande), Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg KB
Evelina Ögren (Vice Ordförande), Evidensia Sverige AB
Sandra Douglas, AniCura Sweden AB
Malgorzata Dziurla, Evidensia Sverige AB
Marie Jury, Upplands Väsby Djursjukhus AB
Anna Kristell, AniCura Sweden AB
Pekka Lähdekorpi, Hallands Djursjukhus AB

Utbildning i belastningsergonomi

Gröna arbetsgivare erbjuder en digital distansutbildning i belastningsergonomi anpassad för djursjukvård. Utbildningen omfattande en timmes föreläsning inklusive frågestund och ni bokar ert tillfälle direkt via vår arbetsmiljöutvecklare och sjukgymnast Sandra Nordström Ohlzon

Läs mer om utbildningen

Tryggt jobbat! inom djursjukvård

Tryggt jobbat inom djursjukvård är en webbutbildning som handlar om att bemöta djurägare och förebygga hotfulla situationer.

Läs mer om utbildningen