Framtida medarbetare

Gröna arbetsgivare gör flertalet insatser för att attrahera fler duktiga medarbetare till våra medlemsföretag, bl a genom engagemang i Jobba grönt, naturbruksgymnasiernas lokala programråd och elevernas praktik.