Framtida medarbetare

Gröna arbetsgivare gör flertalet insatser för att attrahera fler duktiga medarbetare till våra medlemsföretag, bland annat genom engagemang i Jobba grönt, naturbruksgymnasiernas lokala programråd och elevernas praktik.

Mer information