Industrins reformagenda

Så får industrin fart på tillväxten

Reformagendan tydliggör den samlade industrins gemensamma prioriteringar av vilka reformer som behövs ​för att göra Sverige till en av de främsta industrinationerna i världen – med en modern, hållbar och konkurrenskraftig industri.

Reformagendan bygger på visionen att Sverige senast år ​2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrens-kraftiga länder i World Economic Forum Global Competitiveness Index. ​

Läs mer om lanseringen den 25 november på Fotografiska i Stockholm, då industrin tog tempen på näringsminister Ibrahim Baylan och moderaternas Ulf Kristersson.

Reformagendan visar hur svensk industri – med rätt förutsättningar – kan få fart på tillväxten i Sverige och ​skapa värden till gagn för hela samhället.

Industriagendans 12 reformområden:

 1. Effektivisera miljötillstånds-processen ​
 2. Minska regelbördan ​
 3. Möjliggör klimatomställningen ​
 4. Riv hindren för den cirkulära ​ekonomin​
 5. Säkra framtidens elförsörjning​
 6. Underhåll och investera i transportinfrastrukturen​
 7. ​Ta täten i digitaliseringen​
 8. Stärk industrins kompetensförsörjning​
 9. Modernisera arbetsmarknaden​
 10. Satsa mer på FoU​
 11. Förbättra villkoren för startups​
 12. Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden ​​

Rapporten

Denna rapport är framtagen under sommaren och hösten 2020. I ett gemensamt projekt har industrins 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige samlats kring
en genomarbetad agenda för att långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft.

VD:arna och organisationerna som står bakom reformagendan:

 • Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna
 • Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen
 • Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
 • Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige
 • Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
 • Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
 • Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
 • Mårten Sohlman, vd SBMI, Sveriges bergmaterialindustri
 • Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
 • Maria Sunér Fleming, vd Svemin
 • Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
 • Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen
 • Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in