Industrins reformagenda

Industrin utgör grunden för välståndsskapandet i vårt land och industrins betydelse för Sverige har de senaste åren blivit allt tydligare. Genom nya stora industriella satsningar tydliggörs hur industrin medverkar till att utveckla vårt samhälle för att möta nya utmaningar. Vi leder den hållbara omställningen.

De investeringar som nu sker är bara början. För att förverkliga en hållbar omställning och för att industrin ska kunna fortsätta generera välstånd krävs politisk handlingskraft i en annan och större omfattning än den vi sett på senare år. Vi behöver en ny industripolitik för Sverige.

Under många decennier har det politiska intresset för industrin mest handlat om hur industriell verksamhet ska regleras och begränsas i relation till andra intressen. Nu behövs ett nytt perspektiv och en annan attityd. Hinder som försvårar industriell utveckling, investeringar och klimatomställning måste rivas. Politiken behöver genomsyras av en ambition att lyfta vår konkurrenskraft. Vi behöver ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination och skapa en hållbar tillväxt.

Vår reformagenda beskriver vad svensk industri behöver för att på bästa sätt kunna bidra till tillväxten och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Materialet bygger på diskussioner och underlag från de medverkande organisationerna samt ett stort antal intervjuer med företagsledare, fackliga ledare, akademiker och opinionsbildare.

Vi står bakom reformagendan

Bakom Industrins reformagenda står industrins fjorton ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer i Sverige:

 • Byggmaterialindustrierna
 • Gröna arbetsgivare
 • Grafiska Företagen
 • IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna
 • Industriarbetsgivarna
 • Jernkontoret
 • Livsmedelsföretagen
 • SBMI (Sveriges bergmaterialindustri)
 • Skogsindustrierna
 • Svemin
 • Teknikföretagen
 • TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag)
 • TMF (Trä- och Möbelföretagen)
 • Återvinningsindustrierna

Reformagendan lanserades första gången hösten 2020 och uppdaterades inför den svenska valrörelsen 2022. I januari 2023 lanserades "Industrins reformagenda – En handlingsplan för stärkt konkurrenskraft för industrin" som är ett uppdaterat medskick till den nya regeringen och den nyvalda riksdagen.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.