Planering och dimensionering av gymnasieutbildning - bra för Gröna arbetsgivare

Den 8 juni, har regeringens utredare Lars Stjernkvist lämnat över utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen.

Utredningen är angelägen. Gymnasial utbildning fungerar idag inte tillräckligt bra, varken för ungdomar eller för vuxna. Planeringen och dimensioneringen behöver förbättras. Utredningen föreslår att en sammanvägd bedömning av elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov ska styra dimensioneringen av gymnasieskolans olika program i framtiden. Gröna arbetsgivare välkomnar denna inriktning.

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för våra medlemsföretags och vi ser att arbetsmarknadens behov i större utsträckning bör styra utbudet av utbildning. Vi ser fram emot att närmare ta del av utredningens förslag men bedömer att utredningen lägger flera förslag i rätt riktning. Inom inriktningarna på naturbruksprogrammet är det idag för få sökande i förhållande till branschernas efterfrågan. Här behöver vi lära av framgångsrika collegekoncept såsom Teknikcollege och de skolor och de populära skolor som drivs av, eller i nära samarbete med, näringslivet.

Arbetsmarknadens behov måste i större utsträckning styra utbildningsutbudet. Gröna arbetsgivare anser att det är rimligt att skollagen ändras så att dimensionering av utbildningsutbudet i högre grad än idag styrs av arbetsmarknadens behov. När det gäller vuxenutbildningen bör arbetsmarknadens behov vara det som i huvudsak styr dimensioneringen.

Här besitter våra branscher en viktig kunskap om de framtida behoven i företagen. Det är angeläget att vi får till en bättre samverkan både mellan kommuner och andra huvudmän och mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Att ställa krav på regionalt ansvarstagande för ett allsidigt utbud är viktigt både för elevernas valmöjligheter och företagens framtida kompetensförsörjning.

Vi behöver också en mer flexibel gymnasieskola. Se till att högskolebehörighet per automatik finns på yrkesprogrammen, men med möjlighet att välja bort. Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola kan göras på många sätt, bra och dåliga.

Vi ser fram emot att i detalj sätta oss in i utredningens förslag och emot en konstruktiv dialog med politiken kring hur utredningens förslag kan förbättras, både för elevernas och för våra medlemsföretags skull.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.