Ta emot elever på praktik

Foto: Fredrik Persson Kellie Fagre kör traktor på Lindholms gård

Genom att ta emot en elev på arbetsplatsen från gymnasieskolan och vuxenutbildningen stödjer företaget elevens yrkesutveckling och etablering på arbetsmarknaden. Det kan också vara en chans att påverka blivande medarbetare på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö för elever på arbetsplatsen

När du tar emot en elev på din arbetsplats får du som arbetsgivare möjlighet att möta och forma elevens utveckling. Det innebär också ett ansvar för elevens arbetsmiljö.

Förbered dig med handledarutbildning

Skolverkets handledarutbildning ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Handledarutbildning och praktikstöd i skogen

För våra medlemmar i skogen finns en särskild handledarutbildning och APL-dokumentation framtagen. Som medlem i Gröna arbetsgivare har du även möjlighet att ansöka om praktikstöd när du tar emot elever på praktik förutsatt att du uppfyller följande kriterier.

Så kan du förbereda dig

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig för att praktiken ska bli så bra som möjligt, både för eleven och dig som arbetsgivare.