Programrådets roll och uppgifter

Foto: Mikael Nyander

Programrådets huvuduppgifter är att hitta lämpliga praktikplatser, attrahera elever till utbildningen, vidareutbilda skolans personal och medverka i utbildningen på skolan.

Programrådets roll

På landets samtliga naturbruksgymnasier ska det finnas programråd för respektive utbildning. Gröna arbetsgivare ser programrådet som en viktig kanal för samverkan lokalt mellan skola och näringsliv för att skolan ska ges så goda förutsättningar som möjligt att utbilda elever som är attraktiva för arbetsgivare inom de gröna näringarna.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning

Programrådets uppgifter

Programrådet ska verka för att engagerade och kunniga företrädare från branschen medverkar i skolans utbildning och för fram branschens krav och riktlinjer.

Genom att hålla sig informerad och medverka i utbildningen ska programrådet också verka för att utbildningen håller rätt kvalité och fungera som bollplank och stöd i skolans beslut.

Gröna arbetsgivare-ledamöters roll vid praktik/YH-praktik

 • Stödja skolans arbete med att ordna lämpliga praktikplatser.
 • Informera sig om hur skolan ger praktikvärdarna information inför praktikperioder
 • Informera sig om hur skolan inhämtar praktikvärdarnas omdömen om eleverna och hur återkoppling kring praktikperioderna görs.
 • Besöka elever under praktik. Programrådet ska medverka för att stötta såväl elev som praktikvärd under praktikperioder. Detta förutsätter att skolan håller programrådet informerat om var, när och vem som är ute på praktik.
 • Inom sitt företag sprida kännedom om utbildningen och utbildningens behov samt verka för en positiv inställning till skolans APL-verksamhet såväl inom företaget som hos anlitade entreprenörer.
 • Informera om detta till aktuella arbetsledare inom det egna företaget samt verka för att dessa elever får besök av ansvarig arbetsledare under APL-perioden. Detta ska vara ett kontaktbesök som stöd till eleven och APL-värden. Arbets-ledaren har ingen roll i bedömningen av elevens kompetens.

Skolans roll vid praktik/YH-praktik

Skolan ansvarar för att ordna praktikplatser för praktikperioderna och att dessa platser uppfyller de krav som finns på utbildningen. Skolan ansvarar också för att eleven har en handledare på arbetsplatsen och att denne är lämplig för uppdraget och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Innan praktikperioden börjar ska skolan informera praktikvärden om eleven.

Övningsobjekt

 • Programrådet ska säkerställa att övningsobjekt finns inom skolans närområde.

Attrahera elever till utbildningen

 • Programrådet skall stötta skolorna i syfte att attrahera fler elever till utbildningen.
 • Programrådet ska utarbeta lokala marknadsföringsplaner tillsammans med NB-gymnasiet.
 • Skola och programråd ska tillsammans arbeta fram en plan för skolans marknadsföringsaktiviteter, och där näringslivets representanter ges möjlighet att delta. 
 • Programrådet ska medverka i planeringen av och se till att branschföreträdare deltar i genomförandet av särskilda marknadsföringsaktiviteter, där näringen står som finansiär eller delfinansiär.

Vidareutbildning av skolans personal

 • Ledamöterna i programrådet ska verka för att skolans personal får delta på företagens interna utbildningsdagar.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.